Նյութեր

Այս բաժնում տեղ են գտել ոլորտը կարգավորող օրենքները, ինչպես նաև ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի անդամ կամ գործընկեր կառույցների կողմից մշակված բնական կերհանդակների կայուն կառավարմանը վերաբերող հրապարակումներ և ուղեցույցներ: Բոլոր տեղադրված նյութերն ունեն ներբեռնման հնարավորություն: Իրավական ակտեր ենթաբաժինը թույլ է տալիս ծանոթանալ ոլորտը կարգավորող օրենքներին, օրենսդրական և իրավական ակտերին Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգի (ARLIS)  պարբերաբար  թարմացվող կայքէջի միջոցով: