ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի
համակարգման հարթակը հիմնադրվել է 2018 թվականին «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի,
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ)/(GIZ), բնապահպանական ծրագրի և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Երկրորդ Ծրագրի համագործակցության արդյունքում:
Մեր մասին

Նախաձեռնություններ

Իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգի բարելավում

Հարթակի ստեղծման օրվանից ի վեր նպատակ է դրվել նպաստել ՀՀ-ում բնական կերհանդակների կառավարման գործընթացը կարգավորող օրենսդրական դաշտի և կառավ…

Ավելին
Համայնքային, մարզային նախաձեռնություններ

Հանրապետությունում բնական կերհանդակների կայուն կառավարման համակարգի ներդրման և արդյունավետ գործարկման գործընթացում մեծ նշանակություն ունեն հ…

Ավելին
Փորձի փոխանակում

Փորձի փոխանակման միջոցառումների շնորհիվ Հարթակի գործընկեր և շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն են ստանում ծանոթանալ տեղական և միջազգային մակա…

Ավելին
Աշխատաժողովներ

Աշխատաժողովները կրում են պարբերաբար բնույթ: Աշխատաժողովներին մասնակցում են Հարթակի կողմերը, գործընկերները և շահառու գերատեսչությունները, ասո…

Ավելին

ՀՀ տարածքի շուրջ 40%-ը հանդիսանում են բնական կերհանդակներ՝ արոտներ և խոտհարքներ

Նորություններ

Կայքը ստեղծվել է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի աջակցությամբ:

Այստեղ արտահայտված տեսակետները ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակինն են և պարտադիր չէ, որ համընկնեն Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության տեսակետներին: