Անդամներ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն

2020-08-07

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը Հարավային կովկասի տարածաշրջանում էկոլոգիական իրավունքի ոլորտում հետազոտություն իրականացնող միակ համալասարանական կառույցն է: Այն ստեղծվել է  2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ԵՊՀ-ի և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի  հիման վրա:

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է`

  • Նպաստել ՀՀ-ում էկոլոգիական օրենսդրության արդյունավետության բարձրացմանը,
  • Ընդլայնել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի կարողությունները էկոլոգիական իրավունքի հիմնախնդիրների հետազոտության ոլորտում,
  • Նպաստել ՀՀ-ում «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին»  ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների իրականացմանը,
  • Նպաստել ուսանողների և այլ մասնագիտական խմբերի` էկոլոգիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը:

 

Վերոգրյալ նպատակների իրագործման համար Կենտրոնը համագործակցում է օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև օտարերկրյա առաջատար ուսումնական հաստատությունների, միջազգային կառույցների և ոլորտում մասնագիտացած հասարակական կազմակերպությունների հետ:

Կենտրոնը 2011 թվականին դարձել է Բնության պահպանության համաշխարհային միության Էկոլոգիական իրավունքի ակադեմիայի անդամ և Իրավագիտության ֆակուլտետի ու ՀՀ Ազգային ժողովի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա հանդես է գալիս օրենսդիր մարմնի համար որպես փորձագիտական կառույց:

ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը միացել է ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակին օգոստոսի 17-ին, 2018թվ., որպես գործընկեր կառույց:

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1
Հեռ՝ +374 60 710237, 12-37 (ներքին)
Էլ. հասցե՝ elrc@ysu.am
Կայք՝ http://ysu.am/science/hy/1350282794