Ծրագրեր

Այս բաժնում տեղ են գտել 2018 թվականից առ այսօր ՀՀ-ում բնական կերհանդակների կայուն կառավարման  մոտեցումների ներդրման և տարածման ուղղությամբ իրականացված ծրագրերն ու նախաձեռնությունները: