Նորություններ

Կայացավ «ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ»-ի երրորդ աշխատաժողովը

2018-10-26

Անի Պլազա հյուրանոցի, Անի հանդիպումների սրահում 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ «ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ»-ի երրորդ աշխատաժողովը:

Աշխատաժողովի պաշտանական բացմանը հաջորդեց հարթակին միացած նոր գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացումը, որոնք են՝ ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը, ՛՛Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն՛՛ (CARD) հիմնադրամն ու ՄԱԶԾ հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդնումը Հայաստանի հյուսիս արևելյան լեռնային լանդշաֆտներում՛՛ ծրագիրը:

Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին ու քննարկվեցին ԿԻԿ ծրագրի «Արոտավայրերի կայուն կառավարում» բաղադրիչի ընթացիկ արդյունքները, ՀՀ բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարման հայեցակարգի մշակման գործընթացը, ինչպես նաև արոտների կայուն կառավարմանը խոչընդոտող խնդիրները: Հանրությանը ներկայացվեց հարթակի նախաձեռնող և գործընկեր կազմակերպությունների կողմից մշակված ձեռնարկների, ուղեցույցների և հետազոտությունների՝ օնլայն տիրույթում շրջանառության համար նախատեսված գործիքակազմի ստեղծման հայեցակարգը:

Հարթակի երրորդ աշխատաժողովին մասնակցեցին ՀՀ գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և զարգացման, բնապահպանության նախարարությունների, ինչպես նաև ոլորտում գործող միջազգային, հասարակական և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ: «Բնական կերհանդակների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ»-ը «Ռազմավարական զարգացման գործակալության» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ)(GIZ) աջակցությամբ իրականացվող «Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում» (ԿԻԿ) ծրագրի և Համաշխարհային բանկի աջակցմամբ և Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի (ԳԶՀ) կողմից իրականացվող CARMAC II ծրագրի համատեղ նախաձեռնություն է: