Նորություններ

Տեղի ունեցան «Արոտավայրերի էկո-տնտեսական նշանակությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինարներ

2021-05-28

2021թ. մայիսի 27-ին Լոռու մարզի Գյուլագարակի համայնքապետարանում և մայիսի 13-ին Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքում «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցան «Արոտավայրերի էկո-տնտեսական նշանակությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինարներ

Սեմինարների ընթացքում անդրադարձան այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են՝

  • Արոտավայրը որպես բնական ռեսուրս, կերարտադրության միջո
  • Արոտավայրերում դեգրադացիան՝ որպես բնապահպանական խնդիր, ձևավորման պատճառներն ու դրսևորման եղանակները
  • Արոտային էկոհամակարգերի պահպանության հիմնախնդիրները
  • Արոտավայրերի արդյունավետ և կայուն օգտագործման` կառավարման գործառույթները