Նորություններ

«Արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման/արդիականացման մեթոդաբանությունն ու գործառույթները» թեմայով դասընթաց

2021-06-11

2021թ. հունիսի 10-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա խոշորացված համայնքում համայնքապետարանի աշխատակազմի համար «Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց «Արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման/արդիականացման մեթոդաբանությունն ու գործառույթները» թեմայով դասընթաց։

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ ծրագրի կողմից, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Դասընթացի նպատակն էր համալրել թիրախային համայնքի համայնքապետարանի աշխատակիցների գիտելիքներն այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են՝

  • Արոտային կերի պահանջի և հաշվեկշռի կազմում
  • Արոտավայրի թույլատրելի բեռնվածության՝ ԱԹԲ-ի, և արոտային տարածքի պահանջի հաշվարկումն ըստ պայմանական խոշոր միավորի
  • Արոտաշրջանառության նախագծի և արոտավայրերի հերթական արոտաբաժնային եղանակով օգտագործման կարգի ու ժամանակացույցի գրաֆիկի կազմում:
  • Հերթափոխ արոտաբաժնային կարգով արոտօգտագործման պլանների (կառավարման պլաններ) մշակում: