Նորություններ

«ՀՀ բնական կերհանդակների՝ արոտավայրերի և խոտհարքների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակ»-ի 10-րդ աշխատաժողով

«Անասնակերի արտադրություն և արոտների բարելավում՝ որպես ՔՈՎԻԴ-19 հետևանքների մեղմման միջոցառում» գործողության արդյունքների ներկայացում

Արոտավայրերի և խոտհարքների քարտեզագրական նյութերը ազգային գործընկերներին փոխանցման միջոցառում

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այցելեց Սյունիք` արոտների կայուն կառավարման գործընթացին ծանոթանալու նպատակով

Հայաստանի Ազգային Ագրարային համալսարանում կայացավ ՀՀ Բնական կերհանդակների կայուն կառավարմանն ուղղված ծրագրերի համակարգման հարթակի 9-րդ աշխատաժողովը

ՀՀ Սյունիքի մարզում Գորիսի տարածաշրջանից Սիսիանի տարածաշրջան անասնագլխի արոտահանման ճանապարհային երթուղու՝ նախրաքաշի կազմակերպմանն ուղղված նախաձեռնություն

«Արոտաշրջանառության ժամանակացույցի մշակում/արդիականացում» թեմայով սեմինար

«Արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման/արդիականացման մեթոդաբանությունն ու գործառույթները» թեմայով դասընթաց

Տեղի ունեցան «Արոտավայրերի էկո-տնտեսական նշանակությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով սեմինարներ